1. Drewniana Podłoga Sapeli

2. Drewniana Podłoga Sapeli łączona z płytkami